Služby pro firmy a podnikatele

firmySpolečnost DD Energo, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti úspor energie pro podnikatelskou sféru, které vycházejí z dlouholetých zkušeností v oboru. Cílem naší práce pro firmy a podnikatele je docílit snížení spotřeby energie v jakékoli formě (teplo, elektřina, zemní plyn, chlad, stlačený vzduch atd.). Snížení energetické náročnosti přináší našim klientům okamžitou konkurenční výhodu na trhu, neboť se jim oproti konkurenci snižují vstupní náklady na výrobek či poskytovanou službu.

Na rozdíl od mnoha jiných společností se kromě úspor energie v budovách při jejich vytápění, klimatizaci, osvětlení apod. důkladně zabýváme také průmyslovou energetikou, resp. vyhledáváním úspor ve výrobních a technologických procesech. Zde často bývá potenciál dosažitelných úspor energie největší. Z běžných průmyslových odvětví a provozů jsme úspěšně řešili prakticky všechny typy výrob, např. strojírenství, výrobu elektrotechniky, potravinářský průmysl, biotechnologii, plastikářský průmysl, dřevozpracující průmysl, lakovny a další.

Konečná forma návrhu opatření na úspory energie má zpravidla podobu technické zprávy (zprávy o energetickém auditu) nebo i jinou formu podle přání a požadavků zákazníka. Zprávy obsahují jak návrh různých opatření, tak i odhad nákladů na jejich realizaci a výpočet finanční návratnosti. Dále zpracováváme pro podniky a podnikatele veškeré dokumenty související s energetickou legislativou, např. energetické audity (zákon o hospodaření č. 406/2000 Sb. v platném znění), průkazy energetické náročnosti, kontroly kotlů a rozvodů energie, dokumenty pro zavedení energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001 a další.

Díky bezchybné kvalitě zpracovávaných energetických auditů i dokumentů dotačního managementu jsme se podíleli na nesčetném množství projektů, realizovaných s výraznou podporou z OPPI nebo jiných dotačních titulů.