O nás

Historie společnosti DD Energo, s.r.o. začíná v roce 1997 pod původním názvem DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Již více než 10 let se zabýváme výhradně problematikou úspor energie v podnikatelském i veřejném sektoru. Hlavní náplní činnosti je zpracovávání energetických auditů, návrhů technických opatření vedoucích k úsporám energie, zpracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie, podkladů pro zavedení systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001 a všech dalších dokumentů vyplývajících ze Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Společnost DD Energo, s.r.o. je kolektivním členem Asociace energetických auditorů. Odbornou část činnosti v oblasti energetické účinnosti garantuje Jaromír Džbánek, energetický specialista, zapsán v seznamu energetických specialistů u MPO ČR.

Naším základním krédem je 100% kvalita zpracovávaných dokumentů, které přinesou našim partnerům informace podložené poctivě a řádně provedenými výpočty. Přínosem našeho přístupu je téměř stoprocentní úspěšnost při podávání žádostí o dotace, což se týká jak soukromého, tak i veřejného sektoru.

V rámci naší činnosti též poskytujeme kompletní dotační management, jehož garantem je Ing. Alena Džbánková. Tento management zahrnuje komplexní činnost od zpracování žádosti včetně všech stanovených příloh (např. studie proveditelnosti) přes komunikaci s poskytovatelem dotace (v elektronickém prostředí i osobní) až po podání žádostí o platbu, na jejichž základě je dotace vyplacena, a zpracování závěrečného vyhodnocení akce.

Osvědčení, dokumenty a certifikáty:

Certifikát
Osvědčení
Výpis OR