Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

kotelKontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie se provádějí na základě §6a zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, způsob provádění kontrol, jejich rozsah a četnost jsou stanoveny vyhláškou o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie č. 194/2012 Sb.  Vyhláška obsahuje též vzor zprávy a způsob hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie.