Reference

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: komplexní zateplení stavebních konstrukcí hlavní výrobní haly podniku a haly se svařovnou, spočívající v zaizolování obvodových stěn, stropních konstrukcí a výměně otvorových výplní (včetně uvážené redukce jejich ploch).  Úpravy systému přípravy teplé vody včetně nových izolací jejího rozvodu. Rekonstrukce osvětlení vnitřních výrobních prostorů.

Úspora energie: 48,2 % z původní spotřeby energie hodnocených výrobních hal

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Jindřich Pich, místopředseda představenstva

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Dřevotvar družstvo

zpracování koncepce energetických úspor, energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov

Obsah projektu: zateplení administrativní budovy a hlavní výrobní budovy, náhrada původního parního vytápění teplovodním v hlavních budovách areálu včetně rekonstrukce vnitřních rozvodů tepla, izolace rozvodů tepla, rekonstrukce vzduchotechniky a systému pneumatického transportu materiálu od dřevozpracujících strojů – rekuperace tepelné energie, řídicí systém odsávání transportního vzduchu od skupin strojů nebo jednotlivých strojů podle jejich využití (frekvenční měniče na transportních ventilátorech a klapky „Ecogate“  na vstupech odsávacích potrubí).

Úspora energie: 31,2 % z celkové spotřeby podniku

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Stanislav Kroulík, generální ředitel

MD logistika

MD logistika, a.s.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: zateplení staré i nové administrativní budovy, náhrada původního osvětlení v mrazicích a chladicích komorách za LED osvětlení, opatření v systému výroby, distribuce a spotřeby chladu spočívající v instalaci centrálního řídicího systému, vystrojení starších kompresorů instrumentací pro automatický provoz, vystrojení expanzních nádob (-37 °C a – 42 °C), úpravách vysokotlaké části chladícího zařízení atd. V distribuční části byla jižní větev páteřního rozvodu pro chladírenské a mrazírenské sklady nahrazena novou, včetně řádně provedených nových izolací potrubí i armatur. Náhrada původních 6 ks regulačních stanic na rozvodu NH3 pro zmrazovací tunely, v 22 ks pro mrazírenské prostory byly osazeny nové ventily. Pro automatizaci chladírenských prostorů byly nahrazeny dvě původní regulační stanice novými.

Úspora energie: 24,2 % z celkové spotřeby podniku

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Josef Osecký, ekonomický ředitel

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

MIDAS International, spol. s r.o.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: komplexní zateplení výrobní budovy (obvodové zdivo, stropní konstrukce, otvorové výplně), úpravy systému výroby a rozvodu chladu pro chlazení vstřikovacích forem a hydraulického oleje vstřikovacích lisů, využití odpadního tepla z výrobních a technologických procesů pro vytápění a předehřev plastového granulátu

Úspora energie: 32,6 % z celkové spotřeby společnosti

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Petr Doležal, prokurista společnosti

ZEZ

ZEZ SILKO, s.r.o.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: zateplení administrativní budovy a sedmi výrobních hal, náhrada původního parního vytápění teplovodním včetně hlavních rozvodů tepla v areálu, výměna kotle pro spalování pevných fosilních paliv, akumulace tepla v teplé vodě (objem akumulace 20 m3), celková rekonstrukce kotelny, IRC regulace v administrativní budově a vybraných částech ostatních budov, automatický regulační systém dodávky tepla pro vytápění v ostatních budovách areálu.

Úspora energie: 41,3 % z celkové spotřeby podniku, úspora mzdových nákladů za ½ směny obsluhy kotelny

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Jiří Prokopec, jednatel společnosti

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

EKOMETAL – E, spol. s r.o.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: komplexní zateplení stavebních konstrukcí hlavní výrobní haly podniku, spočívající v zaizolování obvodových stěn, stropních konstrukcí a výměně otvorových výplní (včetně uvážené redukce jejich ploch).  Rekonstrukce osvětlení vnitřních výrobních prostorů.

Úspora energie: 57,6 % z původní spotřeby energie hlavní výrobní haly

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Jiří Šimek, jednatel společnosti

nahled

EVONA a.s.

zpracování koncepce první etapy energetických úspor v areálu podniku a energetický audit

Obsah projektu: Náhrada stávající parní kotelny s kotlem BK 10 T90 Strojírny Kolín jmenovitého výkonu 10 tun páry/hod. parním vyvíječem výkonově přiměřeným stávajícím potřebám technologické páry, využití odpadního tepla, obsaženého v barvících roztocích v barevně, pro předehřev technologické vody, využití odpadního tepla od elektrických šroubových kompresorů pro ohřev teplé vody

Úspora energie: 40,6 % z původní spotřeby energie barevny a systému dodávky TV

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Ladislav Pantůček, ředitel společnosti

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Contipro Biotech s.r.o.

zpracování koncepce energetických úspor a energetický audit

Obsah projektu: zvýšení energetické účinnosti při destilaci isopropanolu a využití odpadního tepla od destilační kolony – náhrada původně instalované destilační kolony za novou s podstatně vyšší energetickou účinností, kdy dochází ke snížení množství tepelné energie potřebné pro realizaci destilačního procesu a současně v důsledku vyššího pracovního tlaku v nové koloně k podstatnému zvýšení využitelnosti odpadního tepla na vyšší teplotní úrovni, vyplývající ze zvýšení pracovní teploty v koloně. Odpadním teplem z nové kolony je tak kryta celá potřeba tepla na vytápění budov i přípravu teplé vody atd. Součástí projektu je i zavedení komplexního regulačního systému pro řízení a regulaci dodávek tepla do nové přetlakové destilační kolony

Úspora energie: 21,0 % z celkové spotřeby energie

Kontaktní osoba provozovatele: Ing. Jaroslav Barnet, vedoucí technického zabezpečení