Ostatní služby

ostatniNa základě zkušeností nabytých při práci na různých zakázkách, nejčastěji souvisejících se zvýšením celkové energetické účinnosti podnikatelských subjektů či veřejných budov, jsme schopni poskytovat další, výše nespecifikované služby. Potřebujete-li  v oblasti spotřeby energie vyřešit konkrétní problém, nebo pokud připravujete investici do zařízení s významnou energetickou spotřebou, jsme Vám připraveni poskytnout odborný názor podložený poctivě provedenými výpočty.

Našim partnerům průběžně pomáháme se snižováním energetické náročnosti a výdajů za energie. Především v případě krajů, měst a obcí se můžeme též podílet na skutečně nezávislém posouzení nastavení smluvních vztahů či vyhodnocení dosahovaných úspor z EPC projektů tak, aby bylo zamezeno znevýhodňování subjektů veřejného sektoru. Dále zpracováváme posudky různého zaměření, programy na úsporu energií, koncepce zásobování tepelnou energií včetně posouzení případné decentralizace, využití obnovitelných zdrojů energie, kogeneračních jednotek a další dokumenty dle požadavků zákazníků.