Energetické posudky

Energetickým posudkem je písemná zpráva obsahující informace o posouzení předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku. Součástí zprávy jsou objektivně a řádně zpracované výsledky a jejich vyhodnocení. V rámci legislativy se energetické posudky zpracovávají pro účely podle § 9a zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění, podrobnosti ke zpracování energetického posudku jsou uvedeny v §6 a §7 vyhlášky č. 480/2012 Sb.