Průkazy energetické náročnosti budov

energie-budov
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části. Průkaz tvoří protokol a grafické vyjádření. Kdy a pro které budovy se průkazy zpracovávají, stanovuje zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, především v § 7a. Vzor a obsah průkazu podrobně stanovuje vyhláška o energetické náročnosti č. 78/2013 Sb. Správně a řádně zpracovaný PENB poskytuje provozovateli budovy, resp. vlastníkovi​, řadu užitečných informací, důležité však je, aby byl zpracován kvalitně a kompletně.