Služby pro veřejný sektor

mestoV oblasti veřejného sektoru poskytujeme komplexní služby organizačním složkám státu, krajům, statutárním městům, městům i malým obcím. Zpracováváme veškeré povinné dokumenty související s energetickou legislativou, např. energetické audity, průkazy energetické náročnosti, kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a jakékoliv další dokumenty, k nimž je třeba oprávnění energetických specialistů. Jsme připraveni kompletně zpracovat projekty pro podání žádostí o dotace na zateplení státních, krajských, městských či obecních budov nebo areálů, od energetického auditu přes podání žádosti až po proplacení dotace a zpracování závěrečného vyhodnocení akce.

V rámci výzev OPŽP z minulého období jsme se podíleli energetickými audity, často včetně kompletního dotačního managementu, na získání dotačních prostředků pro desítky objektů v majetku krajů, statutárních měst i obcí. Našim partnerům průběžně pomáháme se snižováním energetické náročnosti a výdajů za energie. Můžeme se též podílet na skutečně nezávislém posouzení nastavení smluvních vztahů či vyhodnocení dosahovaných úspor z EPC projektů tak, aby bylo zamezeno znevýhodňování subjektů veřejného sektoru.

Dále zpracováváme energetické posudky různého zaměření, programy na úsporu energií, koncepce zásobování tepelnou energií včetně posouzení případné decentralizace, využití obnovitelných zdrojů energie, kogeneračních jednotek a další dokumenty dle požadavků zákazníků. Máme zkušenosti se zpracováváním dokumentů pro zavedení energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001.